Duy Phúc (Cuýt)

cout << "Hello World! I'm Cuýt";

Xin chào mọi ngườii, mình là Duy Phúc, mọi người thường gọi mình là Cuýt. Mình tự thấy mình là người đẹp trai, tốt bụng, thân thiện với mọi người.🤣

Liên hệ Giới thiệu

Giới thiệu về bản thân

Ngoài đẹp trai, thân thiện và tốt bụng ra thì mình cũng rất nghèo nữa. Sở thích của mình là ăn 🍕, ngủ 💤 và viết code 💻 sau đó lặp lại vòng tuần hoàn trên. Ngôn ngữ mình ưa thích nhất là C++, đây là trang web đầu tay mình viết khi bắt đầu quá trình học HTML/CSS.

Giới thiệu về trang web

Đây là trang web tâm đắc nhất mà mình tự viết ra kể từ khi học HTML/CSS. Mình sẽ để nó ở đây làm trang chủ như một kỉ niệm. Ngoài công dụng chính ra thì nó còn để làm màu cũng như để khè với các bạn là mình cũng có trang web các thứ...
Và nếu bạn đang đọc dòng này thì công nhận bạn cũng thật quá rảnh :v

Một vài thứ hay ho mình đã làm cho cuộc đời

Ngoài những thứ xàm xí ra thì mình cũng viết ra vài cái có ích cho cuộc đời này. Dưới đây là vài cái

Và còn nhiều cái nữa, hãy truy cập GitHub của mình để biết thêm chi tiết.

Liên hệ

Dưới đây là vài thông tin mạng xã hội cũng như liên hệ của mình trong trường hợp bạn cần thiết nhưng nhớ là đừng spam em nha các anh.😢

[email protected] Duy Phúc @_dp.cuyts quyt0